Algemene voorwaarden

Tweetakt BVBA
Ondernemingsnummer BE 0662.933.335
Versie 13/08/2019
Vorige versie: 21/05/2018. Werd gewijzigd: 'Kortingen'

Goede afspraken, goede vrienden

Deze leveringsvoorwaarden omschrijven je rechten en plichten, zodra je een offerte aanvaardt of je inschrijft voor een cursus, training of workshop in open aanbod.

Aanvaarden van offerte

In elke offerte van Tweetakt, vind je een inhoudelijk en financieel voorstel en geldigheidsduur van de offerte. Offertes zijn enkel bedoeld voor de opdrachtgever. Aanvaarden van de offerte en voorwaarden, gebeurt door bevestiging per mail of door het terugsturen van een ondertekend exemplaar.

Een aanvaarde offerte bijsturen of annuleren kan enkel in onderling overleg. In geval van volledige annulatie kost dat standaard 15% van de offerteprijs. Indien er door de trainer of begeleider voorbereidend werk is gebeurd, wordt dat aangerekend. Annuleren nadat data voor de opleiding of training zijn vastgelegd, kost 40% van de offerteprijs tot 1 maand voor de geplande datum en 80% in de maand voor de geplande datum.

Inschrijven in open aanbod

Inschrijven voor een opleiding of training gebeurt door het registratieformulier op www.tweetakt.be/inschrijven in te vullen en te versturen. Na ontvangst ontvang je een bevestigingsmail.

Je kan je registratie gedurende twee weken kosteloos annuleren via mail op info@tweetakt.be. De bevestiging van deze mail geldt als ontvangstbewijs.

Daarna wordt je inschrijving definitief. Dat geldt ook als de opleiding binnen die periode van twee weken start en je deelneemt aan de eerste dag.

Als je na het definitief worden van je inschrijving wil annuleren, zijn daar kosten aan verbonden:

  • Meer dan 2 maanden voor de start: 10% van de prijs
  • 2 tot 1 maanden voor de start: 25% van de prijs
  • 1 maand tot 14 dagen voor de start: 50% van de prijs
  • Minder dan 14 dagen voor de start: 100% van de prijs

Je kan je inschrijving op elk moment en zonder extra kosten doorgeven aan iemand anders (een collega, vriend, kennis). Neem in dat geval even contact met ons op via info@tweetakt.be.

Tweetakt houdt zich het recht voor een inschrijving voor gratis activiteiten of voor opleidingen in open aanbod te weigeren, eventueel na een telefonisch intakegesprek. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de trainer inschat dat je niet voldoende kan bijleren in de opleiding, niet voldoende oefenkansen hebt in de praktijk of je motivatie niet aansluit bij wat we verwachten van deelnemers.

Ook trainers of vormingswerkers van andere organisaties (al dan niet freelance) kunnen geweigerd worden. Wil je leren van onze aanpak en onze programma's? Dan kan dat via een train-de-trainer opleiding.

We doen er alles aan om fouten in communicatie en brochures te vermijden. De correcte prijs is de prijs op onze website. Staat er foute of verwarrende informatie in onze communicatie, dan kan u op basis daarvan gratis uw inschrijving annuleren. Er kunnen verder geen rechten aan ontleend worden.

Engagementen

Onze trainers, coachen en begeleiders, engageren zich om je boeiende, inspirerende en leerrijke sessies aan te bieden. Je kan op hen rekenen om ruimte te maken voor jouw vragen en het programma aan te passen aan wat de groep nodig heeft.

Omgekeerd rekenen we op je constructieve en actieve inbreng tijdens de opleiding en training.

Te weinig deelnemers en overmacht

Een opleiding of training kan zonder verdere gevolgen geannuleerd worden door Tweetakt als er niet voldoende deelnemers zijn. In dat geval, hoor je dat van ons, minimaal 1 week voor de start van de opleiding of training. Er kunnen aan deze annulatie geen rechten ontleend worden.

In geval van overmacht (trainer ziek, logistiek probleem, …), doen we er alles aan om een open of incompany opleiding toch te laten doorgaan. Lukt dat niet, dan verwittigen we je zo snel mogelijk en zoeken we een nieuwe datum die voor beiden past. Wil je dat niet, dan wordt de aangegane overeenkomst (aanvaarden van offerte of inschrijving open aanbod) zonder gevolgen ontbonden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over onze opleiding, training of begeleiding? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Onze zaakvoerder gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Betalingen

Je ontvangt de factuur na inschrijving. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur (inschrijving of annulatiekost), ben je verantwoordelijk voor eventuele extra administratieve kosten en nalatigheidsinterest.

Heb je al betaald, maar annuleer je je inschrijving? Dan wordt het verschil tussen inschrijvingskost en annulatiekost binnen de 2 weken op je rekening terugbetaald. Je ontvangt daarvan een creditnota.

Kortingen open aanbod

Werknemers van socialprofitorganisaties kunnen inschrijven met 20% korting. Socialprofitorganisaties worden door Tweetakt ruim omschreven: Sectoren en subsectoren zoals gedefinieerd door VIVO, not-for-profit onderwijs, lokale, provinciale, Vlaamse, Brusselse en federale overheden, intercommunales zonder winstoogmerk, enz. De korting geldt enkel wanneer de deelnemer op het moment van inschrijving via een arbeidscontract is verbonden aan de organisatie. Het gaat dus niet om onderaannemers, freelancers, etc. Tweetakt behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel de korting te weigeren. In dat geval kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De socialprofitkorting is nooit cumuleerbaar met andere promoties en kortingen en vervalt bij niet-tijdige betaling van de factuur.

Wie inschrijft tot twee maanden voor de startdatum van een opleiding, ontvangt automatisch 10% korting op de kostprijs. De datum van indiening van het inschrijvingsformulier is daarvoor de referentie. Ook tijdens de maanden juli en augustus geldt de vroegboekkorting voor alle aangekondigde opleidingen in de 10 maanden (september tot en met juni) die daarop volgen. De vroegboekkorting is nooit cumuleerbaar met andere promoties en kortingen en vervalt bij niet-tijdige betaling van de factuur.

De korting 'inschrijven met twee of meer' (korting van 10%) geldt voor elke inschrijving voor twee deelnemers of meer voor dezelfde opleiding op dezelfde dag of dagen. Deze korting is nooit cumuleerbaar met andere promoties en kortingen en vervalt bij niet-tijdige betaling van de factuur.

Indien een opleiding of training volzet blijkt na het versturen van de inschrijving of geannuleerd wordt, vervalt de korting. In dat geval kunnen hieraan geen rechten ontleent worden.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Je kan alle gegevens die we van je bewaren op eenvoudig verzoek inkijken en laten verwijderen. Akkoord gaan met onze leveringsvoorwaarden, betekent eveneens akkoord gaan met ons privacybeleid.

Vragen?

We horen het graag via info@tweetakt.be.

Getuigenissen

Ferdi Sutcu
Regional Manager • DSM keukens

Zeer leerrijk. Opleiding op maat van je eigen werkomgeving/werksituaties. Zeer praktijkgericht. Een echte aanrader.

 

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.

 

 

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

 

Steven Van Haute
Coordinator • LBC nv

De aanpak was direct en duidelijk. Er wordt steeds gebruikt gemaakt van de ervaringen van mensen die aanwezig zijn op de opleiding. Deze interactieve manier van werken werkt heel goed