Algemene voorwaarden

Tweetakt bv
Ondernemingsnummer BE 0662.933.335
Versie 18/12/2020
Vorige versie: 01/01/2020. Werd gewijzigd: bedenktijd bij inschrijving die binnen de twee weken start, kortingen bij open aanbod.

Goede afspraken, goede vrienden

Deze algemene voorwaarden omschrijven je rechten en plichten, zodra je een offerte aanvaardt of je inschrijft voor een cursus, training of workshop in open aanbod bij Tweetakt bv (verder: tweetakt).

Engagementen

Onze trainers, coachen en begeleiders, engageren zich om je boeiende, inspirerende en leerrijke sessies aan te bieden. Je kan op hen rekenen om ruimte te maken voor jouw vragen en het programma aan te passen aan wat de groep nodig heeft.

Aanvaarden van offerte en vastleggen van data

In elke offerte van Tweetakt, vind je een inhoudelijk en financieel voorstel en geldigheidsduur van de offerte. Offertes zijn enkel bedoeld voor de opdrachtgever. Aanvaarden van de offerte en voorwaarden, gebeurt door bevestiging per mail of door het terugsturen van een ondertekend exemplaar of bestelbon. 

Geplande data wijzigen kan enkel in onderling overleg, tot uiterlijk 2 maanden voor de start, tenzij de data ‘onder voorbehoud’ werden vastgelegd. 

Bij annulatie worden kosten aangerekend om gederfde inkomsten te compenseren:

  • Meer dan 2 maanden voor de start: 10% van de prijs.
  • 2 tot 1 maanden voor de start: 25% van de prijs.
  • 1 maand tot 14 dagen voor de start: 40% van de prijs.
  • Minder dan 14 dagen voor de start: 80% van de prijs.

Inschrijven in open aanbod

Inschrijven voor een opleiding of training gebeurt door het registratieformulier op https://tweetakt.be/nl/inschrijvingsformulier in te vullen en te versturen. Na ontvangst wordt een automatische bevestigingsmail verstuurd. 

Je kan jouw inschrijving gedurende twee weken kosteloos annuleren via bevestigde mail op info@tweetakt.be, tenzij de opleiding binnen de twee weken start. In dat laatste geval heb je twee dagen tijd om kostenloos te annuleren op dezelfde manier. Daarna wordt jouw inschrijving definitief. 

Als je na het definitief worden van je inschrijving wil annuleren, zijn daar kosten aan verbonden:

  • Meer dan 2 maanden voor de start: 10% van de prijs
  • 2 tot 1 maanden voor de start: 25% van de prijs
  • 1 maand tot 14 dagen voor de start: 40% van de prijs
  • Minder dan 14 dagen voor de start: 80% van de prijs

Je kan je inschrijving op elk moment en zonder extra kosten doorgeven aan iemand anders (een collega, vriend, kennis). Neem in dat geval even contact met ons op. 

Tweetakt houdt zich het recht voor een inschrijving voor activiteiten of voor opleidingen in open aanbod te weigeren, al dan niet na een telefonisch intakegesprek. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de trainer inschat dat je niet voldoende kan bijleren in de opleiding, niet voldoende oefenkansen hebt in de praktijk of je motivatie niet aansluit bij wat we verwachten van deelnemers. Ook trainers of vormingswerkers van andere bedrijven en organisaties (al dan niet freelance) kunnen geweigerd worden. 

Fouten in communicatie

We doen er alles aan om fouten in communicatie en brochures te vermijden. De correcte prijs is de prijs op onze website. Staan er fouten in onze communicatie, dan kan je op basis daarvan gratis je inschrijving annuleren. Er kunnen verder geen rechten aan ontleend worden. 

Te weinig deelnemers en overmacht

Een opleiding of training kan zonder verdere gevolgen geannuleerd worden door Tweetakt als er niet voldoende deelnemers zijn. In dat geval, hoor je dat van ons, minimaal 1 week voor de start van de opleiding of training. Er kunnen aan deze annulatie geen rechten ontleend worden. 

In geval van overmacht (trainer ziek, logistiek probleem, …), doen we er alles aan om een open of incompany opleiding toch te laten doorgaan. Lukt dat niet, dan verwittigen we je zo snel mogelijk en zoeken we een nieuwe datum die voor beiden past. Wil je dat niet, dan wordt de aangegane overeenkomst (aanvaarden van offerte of inschrijving open aanbod) zonder gevolgen ontbonden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over een opleiding, training of begeleiding? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Onze beheerder gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Betalingen

De factuur wordt opgestuurd na inschrijving (open aanbod) of na het verzorgen van een opdracht (incompany aanbod). Facturen zijn standaard betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. Bij niet-betaling of onvolledige of laattijdige betaling van een factuur (voor de inschrijving of annulatiekost), is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% van toepassing en een forfaitaire schadevergoeding voor de administratieve kosten van €25 per herinnering. Is een inschrijving in open aanbod al betaald, maar annuleer je je inschrijving? Dan wordt het verschil tussen inschrijvingskost en annulatiekost binnen de 2 weken op je rekening terugbetaald. Je ontvangt daarbij een creditnota.

Vroegboekkorting, inschrijven met twee of meer en andere kortingen bij het open aanbod

Wie inschrijft tot twee maanden voor de startdatum van een opleiding, ontvangt automatisch 20% korting op de kostprijs. De datum van indiening van het inschrijvingsformulier is daarvoor de referentie. De 20% korting 'inschrijven met twee of meer' (korting van 10%) geldt voor elke inschrijving voor twee deelnemers of meer voor dezelfde opleiding die op hetzelfde moment gebeurden. De 30% korting 'Socialprofit' en 'publieke sector' is een gunst die kan worden geweigerd. Deze of andere kortingen zijn nooit cumuleerbaar. Ze vervallen bij niet-tijdige betaling van de factuur.  Indien een opleiding of training volzet blijkt na het versturen van de inschrijving of geannuleerd wordt, vervalt de korting. In dat geval kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Privacybeleid

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Je kan alle gegevens die we van je bewaren op eenvoudig verzoek inkijken en laten verwijderen. Akkoord gaan met onze leveringsvoorwaarden, betekent eveneens akkoord gaan met ons privacybeleid.

Vragen?

We horen het graag op info@tweetakt.be.

Algemene voorwaarden dd. 18/12/2020

Getuigenissen

Sabrina Dal Zotto
HR Coördinator • de Rand vzw

De opleiding coachend leidinggeven (...) vormde een mooi geheel met zeer praktische methodes/tips die je vrijwel direct kunt gebruiken. 

 

 

Eefje Lepère
Vormingsverantwoordelijke • Gemeente Zwijndrecht

De opleidingen waren een schot in de roos. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Bijna iedereen had wel iets bijgeleerd. Een echte aanrader. 

 

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

 

Shanna François
Projectmedewerker HR • UZ Gent

Als startende leidinggevende vind ik de opleiding Coachend leidinggeven heel zinvol: we zagen telkens kort een theoretisch kader om dan in duo’s een situatie waarmee we in realiteit geconfronteerd worden, voor te bereiden en te oefenen.

 

 

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.

 

 

Isabel Van de Weyenberg
Project Leader • Flanders Make

Coachend leidinggeven was één van de meest toepasbare opleidingen die ik al gevolgd heb. De cursus was goed opgebouwd, met telkens enkele weken ertussen zodat je tijd had om toe te passen wat je had opgepikt in de les.