Opleiding & training

  
Tweetakt versterkt mensen en organisaties vanuit de overtuiging dat met de juiste inspanning op de juiste plek, bergen worden verzet. Dat doen we met bedrijfsopleiding, training en workshops op maat.
 

Met de opleiding die we voor u ontwerpen, mikken we op een maximale, blijvende impact. Centraal staat het trainen van vaardigheden in eigen situaties. De doorgedreven voorbereiding en nazorg, en de uitgebreide afstemming met de organisator van de opleiding, zorgen voor een blijvend effect.

 

Binnenkort in open aanbod

30/01/2020

Beter timemanagement in één dag

Gent, 1 dag. Praktijkgericht en met individuele opvolging.

06/02/2020

Coachend leidinggeven

Gent, 3 dagen. Voor beginnende en ervaren leidinggevenden. Sessies op 06/02, 20/02 en 05/03.

18/02/2020

Coachend leidinggeven

Antwerpen, 3 dagen. Sessies op 18/02, 03/03 en 17/03.

05/03/2020

Assertiviteit - opkomen voor jezelf, met respect voor anderen

Antwerpen, 2 dagen. Sessies op 5 en 19/03/2020.

17/03/2020

Boeiend en ontspannen presenteren

Leuven, 2 dagen. Training in kleine groep op 17 en 31/03.

18/03/2020

Moeilijke gesprekken met medewerkers

Leuven, 1 dag. Praktijkgerichte opleiding in kleine groep.

Onze visie op leren

Trainingen bouwen we op volgens de didactische methode

Trainingen bouwen we op volgens de didactische methode van de Galan. Ze biedt een samenhangend model voor de diagnose, het ontwerp en de uitvoering van trainingen. Deze didactische aanpak zorgt er bovendien voor dat deelnemers dingen leren waarmee ze ook echt aan de slag gaan in de praktijk. 

De methode is gelinkt en onderbouwd met andere didactische modellen zoals Kolb. Meer informatie vindt u op www.schoolvoortraining.nl

De praktijk van deelnemers staat centraal.

De praktijk van deelnemers staat centraal. Die wordt binnengebracht in de opleiding dankzij doorgedreven samenwerking en afstemming met de opdrachtgever, intakes bij deelnemers en het ontwerpen van kernoefeningen vanuit de eigen praktijkvoorbeelden.

Deelnemers worden verleid tot leren met inspirerende, uitdagende en motiverende werkvormen.

Deelnemers worden verleid tot leren met inspirerende, uitdagende en motiverende werkvormen. Die zorgen ervoor dat ze bij de start ontdekken wat er te leren valt en tijdens de hele training op het puntje van hun stoel blijven zitten.

Inhoud en werkvormen worden gekozen in functie van het beoogde effect.

Inhoud, werkvormen en kaders worden zorgvuldig gekozen in functie van het beoogde effect. Theorie is to-the-point en heeft één doel: houvast voor de deelnemers. Aangereikte modellen zijn geen doel op zich, maar staan in functie van toepassing in de praktijk. 

Er wordt gewerkt met heldere kaders en checklists. Oefenkansen, nabespreking, zelfreflectie en toepassen op eigen situaties zorgen voor verdieping.

Het stimuleren van transfer start bij de intake.

Het stimuleren van transfer start bij de intake. We polsen naar de eigen praktijk, onderzoeken wat nodig is om succes te garanderen en zorgen voor goede afstemming met de opdrachtgever. 

Tijdens de opleiding en tussen de sessies door, krijgen deelnemers opdrachten en oefeningen om wat ze geleerd hebben, uit te proberen in de praktijk.

Elke opleiding wordt afgesloten met een individueel actieplan en het engagement van de deelnemer om daarmee aan de slag te gaan. De trainers anticiperen op mogelijke valkuilen. Ze zoeken met deelnemers naar extra kansen om wat ze geleerd hebben in de praktijk toe te passen.

Na de opleiding zorgen we met extra opdrachten, inspirerende mails of terugkommomenten voor meer verankering. We gaan samen met u op zoek naar extra kansen om transfer te realiseren (gesprek met de leidinggevende, interne communicatiekanalen, …).

Onze aanpak

Tijdens de voorbereiding werken we -samen met u- uit wat exact van de opleiding wordt verwacht, en bespreken we het bredere opleidingstra

Tijdens de voorbereiding werken we -samen met u- uit wat exact van de opleiding wordt verwacht, en bespreken we het bredere opleidingstraject. We bekijken ook welke rol andere betrokkenen (leidinggevenden, collega’s) kunnen spelen en welke ondersteuning zij eventueel nodig hebben.

Tijdens de training krijgen deelnemers inzicht in wat al goed loopt en waaraan ze verder willen en moeten werken.

Tijdens de training krijgen deelnemers inzicht in wat al goed loopt en waaraan ze verder willen en moeten werken. Dat gebeurt op een interactieve manier, vanuit eigen leervragen en cases. 

Alle theoretische kaders zijn helder en toepasbaar. Deelnemers oefenen nieuwe inzichten en vaardigheden meteen in tijdens de training. Daarbij wordt op verschillende manieren gewerkt aan het kennen, kunnen, willen en durven toepassen van nieuwe inzichten. De transfer naar de uiteindelijke praktijk van de deelnemers maakt deel uit van elke training. Op die manier garanderen we dat deelnemers de verworven competenties ook effectief kunnen toepassen in reële situaties.

Er wordt gewerkt met hand-outs, extra toelichting waar nodig en linken naar aanvullend materiaal en informatie. Alle materiaal wordt verzameld en ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Tijdens en na de opleiding gooien we ankers uit.

Tijdens en na de opleiding gooien we ankers uit. Dat kan bijvoorbeeld een korte nabespreking zijn van de deelnemers met hun leidinggevende, een herinneringsmail met de essentie van de opleiding, een opdracht of een bundel met extra tips & tricks. Met die ankers verzekeren we dat deelnemers het geleerde ook echt toepassen in de praktijk. 

Tot zes maanden na de opleiding blijven we beschikbaar voor alle vragen met betrekking tot de opleiding, zowel van de organisator als van de deelnemers.

Getuigenissen

Steven Van Haute
Coordinator • LBC nv

De aanpak was direct en duidelijk. Er wordt steeds gebruikt gemaakt van de ervaringen van mensen die aanwezig zijn op de opleiding. Deze interactieve manier van werken werkt heel goed 

 

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

 

Ferdi Sutcu
Regional Manager • DSM keukens

Zeer leerrijk. Opleiding op maat van je eigen werkomgeving/werksituaties. Zeer praktijkgericht. Een echte aanrader.

 

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.